[1]
J. Goździewicz-Biechońska, „Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu”, ppr, nr 2(27), s. 115-132, grudz. 2020.