[1]
K. Leśkiewicz, „ Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne”, ppr, nr 1(22), s. 77-90, cze. 2018.