[1]
D. Łobos-Kotowska, „SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej «Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego»”, ppr, nr 1(22), s. 229-236, cze. 2018.