[1]
P. . Litwiniuk, „Z problematyki wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, ppr, nr 1(28), s. 69–88, cze. 2021.