[1]
A. Suchoń, „Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego”, ppr, nr 1(28), s. 107–128, cze. 2021.