Różański, K. „Działalność Pszczelarska We włoskim Systemie Prawnym”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(23), grudzień 2018, s. 171-8, doi:10.14746/ppr.2018.23.2.13.