Suchoń, A. „Anna Kapała, Status Prawny Agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS Sp. Z o.O., Poznań 2017, Ss. 220.”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(23), grudzień 2018, s. 201-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20070.