Sokołowski, Łukasz M. „The Act on Counteracting Food Waste – an Attempt of Its Evaluation”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(25), czerwiec 2020, s. 167-81, doi:10.14746/ppr.2019.25.2.11.