Budzinowski, R., i K. Różański. „Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario Y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(25), czerwiec 2020, s. 215-7, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23373.