Budzinowski, R. „Opodatkowanie Rolnictwa”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(24), lipiec 2020, s. 207-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23507.