Iwaszkiewicz, P. „Problematyka Prawna Obrotu nieruchomościami Rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa W świetle Nowelizacji Ustawy O Gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa Z 26 Kwietnia 2019 R.”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 29-45, doi:10.14746/ppr.2020.26.1.2.