Sokołowski, Łukasz M. „Liability for Damage Caused by Unsafe Innovative Food – a Legal Perspective”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 47-63, doi:10.14746/ppr.2020.26.1.3.