Leśkiewicz, K. „The Future of Organic Farming – Reflections on the New Legislation”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 79-89, doi:10.14746/ppr.2020.26.1.5.