Łata, M. „Adresat Reklamy żywności. Wybrane Problemy Prawne”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 91-104, doi:10.14746/ppr.2020.26.1.6.