Puślecki, D. „Ubezpieczenie Od następstw nieszczęśliwych wypadków I chorób Dla Dzieci rolników Ubezpieczonych W KRUS”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 141-6, doi:10.14746/ppr.2020.26.1.9.