Lipińska, I. „Prawna Problematyka Stosowania antybiotyków W Produkcji zwierzęcej”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 163-77, doi:10.14746/ppr.2020.26.1.10.