Puślecki, D. „Glosa Do Orzeczenia Sądu Najwyższego Z 21 Lutego 2019 R. I UK 436/17”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 205-11, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25091.