Gała, P., i K. Czerwińska-Koral. „Wybrane Tezy Orzeczeń W Sprawach Rolnych Z 2019 R.”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 211-35, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25092.