Gała, P., i K. Czerwińska-Koral. „Polska Bibliografia Prawnorolna Za 2019 Rok”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26), październik 2020, s. 237-42, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25093.