Budzinowski, R. „O Potrzebie Opracowania I Koncepcji Systemu Prawa Rolnego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(27), grudzień 2020, s. 11-24, doi:10.14746/ppr.2020.27.2.1.