Wojciechowski, P. „Wybrane Aspekty Ograniczenia Obrotu nieruchomościami Rolnymi W Prawie Polskim W kontekście Unijnej Zasady Swobody przepływu kapitału”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(27), grudzień 2020, s. 25-51, doi:10.14746/ppr.2020.27.2.2.