Goździewicz-Biechońska, J. „Redukcja Emisji gazów Cieplarnianych Pochodzenia Rolniczego W świetle międzynarodowego I Unijnego Prawa Ochrony Klimatu”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(27), grudzień 2020, s. 115-32, doi:10.14746/ppr.2020.27.2.7.