Leśkiewicz, K. „ Realizacja zrównoważonej Gospodarki leśnej W Wymiarze Lokalnym, Regionalnym I Globalnym – Wybrane Aspekty Prawne”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(22), czerwiec 2018, s. 77-90, doi:10.14746/ppr.2018.22.1.5.