Wojciechowski, P. „Informacja O Braku zawartości określonych Substancji W żywności W Regulacjach Prawa żywnościowego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(22), czerwiec 2018, s. 103-21, doi:10.14746/ppr.2018.22.1.7.