Łobos-Kotowska, D. „SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony Z wręczeniem księgi pamiątkowej «Współczesne Problemy Prawa Rolnego I cywilnego»”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(22), czerwiec 2018, s. 229-36, doi:10.14746/ppr.2018.22.1.21.