Litwiniuk, P. . „Z Problematyki Wykonywania Prawa Pierwokupu nieruchomości Rolnej Przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(28), czerwiec 2021, s. 69-88, doi:10.14746/ppr.2021.28.1.4.