Suchoń, A. „Prawna Problematyka sprzedaży, użytkowania Wieczystego Oraz dzierżawy nieruchomości Rolnych Z Zasobu Gminnego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(28), czerwiec 2021, s. 107-28, doi:10.14746/ppr.2021.28.1.6.