Lipińska, I. „Poprawa konkurencyjności działalności Rolniczej W Reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – Wybrane Zagadnienia Prawne”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(29), grudzień 2021, s. 277-91, doi:10.14746/ppr.2021.29.2.14.