Prutis, S. „O Umowach Prawnorolnych”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(29), grudzień 2021, s. 367-86, doi:10.14746/ppr.2021.29.2.19.