Sokołowski, Łukasz M. „Przeciwdziałanie Marnowaniu żywności Jako Wyzwanie współczesności – Studium porównawcze Prawa Polskiego I Niemieckiego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(31), styczeń 2023, s. 99-117, doi:10.14746/ppr.2022.31.2.6.