Budzinowski, Roman, i Justyna Goździewicz-Biechońska. „Ines Härtel (Editor), Handbook of Agri-Food Law in China, Germany, European Union. Food Security, Food Safety, Sustainable Use of Resources in Agriculture, Springer 2017, Ss. 662.”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(23) (grudzień 15, 2018): 195-197. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20068.