Suchoń, Aneta. „Anna Kapała, Status Prawny Agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS Sp. Z o.O., Poznań 2017, Ss. 220.”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(23) (grudzień 15, 2018): 201-204. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20070.