Sokołowski, Łukasz Mikołaj. „The Act on Counteracting Food Waste – an Attempt of Its Evaluation”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(25) (czerwiec 29, 2020): 167–181. Udostępniono październik 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23370.