Budzinowski, Roman, i Krzysztof Różański. „Tratado De Derecho Agrario, Esther Muñiz Espada, Pablo Amat Llombart (directores), Wolters Kluwer España, S.A., Madrid 2017, Ss. 972.”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(24) (lipiec 7, 2020): 193-196. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23497.