Budzinowski, Roman. „Opodatkowanie Rolnictwa”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(24) (lipiec 7, 2020): 207–209. Udostępniono luty 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23507.