Łobos-Kotowska, Dorota, i Marek Stańko. „Zakres Zastosowania Ustawy O kształtowaniu Ustroju Rolnego Do Regulacji Prawnorolnych W Kodeksie Cywilnym”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(26) (październik 25, 2020): 11-28. Udostępniono październik 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25071.