Iwaszkiewicz, Piotr. „Problematyka Prawna Obrotu nieruchomościami Rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa W świetle Nowelizacji Ustawy O Gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa Z 26 Kwietnia 2019 R”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(26) (październik 25, 2020): 29–45. Udostępniono wrzesień 25, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25072.