Leśkiewicz, Katarzyna. „The Future of Organic Farming – Reflections on the New Legislation”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(26) (październik 25, 2020): 79-89. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25077.