Puślecki, Damian. „Ubezpieczenie Od następstw nieszczęśliwych wypadków I chorób Dla Dzieci rolników Ubezpieczonych W KRUS”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(26) (październik 25, 2020): 141-161. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25083.