Wojciechowski, Paweł. „Wybrane Aspekty Ograniczenia Obrotu nieruchomościami Rolnymi W Prawie Polskim W kontekście Unijnej Zasady Swobody przepływu kapitału”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(27) (grudzień 21, 2020): 25-51. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25847.