Łobos-Kotowska, Dorota. „SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony Z wręczeniem księgi pamiątkowej «Współczesne Problemy Prawa Rolnego I cywilnego»”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(22) (czerwiec 1, 2018): 229-236. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/26456.