Litwiniuk, Przemysław. „Z Problematyki Wykonywania Prawa Pierwokupu nieruchomości Rolnej Przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(28) (czerwiec 23, 2021): 69–88. Udostępniono maj 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/28618.