Sokołowski, Łukasz Mikołaj. „Przeciwdziałanie Marnowaniu żywności Jako Wyzwanie współczesności – Studium porównawcze Prawa Polskiego I Niemieckiego”. Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(31) (styczeń 27, 2023): 99–117. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/35877.