1.
Wojciechowski P. Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału. ppr [Internet]. 21 grudzień 2020 [cytowane 26 czerwiec 2022];(2(27):25-1. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25847