Nagłowek strony
Wróć do szczegółów artykułu Zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Kilka uwag o mechanizmie uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Pobierz Pobierz PDF