[1]
Rowiński, W. 2018. Discussion on the model of pro-EU interpretation of national law in Polish jurisprudence. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. 1, (Sep. 2018), 9–22. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2012.1.01.