[1]
Koszowski, M. 2018. Elektrownie wiatrowe a inwestycje celu publicznego. Adam Mickiewicz University Law Review. 1, (Sep. 2018), 203-214. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2012.1.15.