[1]
Peretiatkowicz, A. 2019. The Statute and the Judge. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. 10, (Sep. 2019), 11–57. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.01.