[1]
Skubiszewski, K. 2022. International Responsibility for Occupation Currency. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. 12, (Mar. 2022), 67–88. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.03.