[1]
Kuźniak, B. and Kabat-Rudnicka, D. 2021. Advisory Opinion or Judgment? The Case of the Chagos Archipelago. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. 13, (Dec. 2021), 45–75. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.03.